Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.7.7.2017.MSG
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 09 sierpnia 2017 r.
WNGP.6733.7.7.2017.MSG


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam Strony, że w dniu 09 sierpnia 2017 r. została wydana Decyzja Nr 11/2017 Wójta Gminy Pomiechówek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Kolejowej i ulicy Przytorowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i przebudowy oświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) w granicach pasa drogowego ulicy Kolejowej i Przytorowej, na działkach o nr ewidencyjnych 505, 506, 507, 510, 512, 514, 516, 518, 387, 529, 585, 604, 621, 622, 623, 816, 802, 790, 751, 671, 766, 733, 654 i 1374 oraz na części działek o nr ewidencyjnych 766, 595 i 586/5 położonych w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Magdalena Swoch-Goździkowska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 04.09.2017 r., godz. 20.17
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 04.09.2017 r., godz. 20.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.09.2017 r., godz. 20.17Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1328 razy.