Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Informacja

Konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi” na rok 2018
Konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy gminy Pomiechówek
z organizacjami pozarządowymi” na rok 2018

Wójt Gminy Pomiechówek zaprasza
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi” na rok 2018.

Konsultacje inicjowane są zgodnie z Uchwałą NR LIII/304/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia
27 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje trwają od 07 września 2017 roku do 20 września 2017 roku.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.
Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia projektu rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na stronie www.bip.pomiechowek.pl, stronie internetowej gminy Pomiechówek www.pomiechowek.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pomiechówku.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać:
w terminie do 20 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Pomiechówek.
Listownie na adres:
Urząd Gminy Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek

Drogą elektroniczną:
e-mail: urzad@pomiechowek.pl

Projekt programu.


Wytworzył:Monika Rokicka, data: 05.09.2017 r., godz. 10.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 06.09.2017 r., godz. 20.16
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 06.09.2017 r., godz. 20.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2017 r., godz. 20.16Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1296 razy.