Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.8.9.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 23 października 2017 r.
WNGP.6733.8.9.2017.MJ


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam Strony, że Postanowieniem Nr 41/2017 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 23 października 2017 r., znak WNGP.6733.8.8.2017.MJ podjęto postępowanie administracyjne zawieszone Postanowieniem Nr 22/2017 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 05 maja 2017 r., znak WNGP.6733.8.6.2017.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 KV na działkach nr ewid. 258/1, 275/1, 127/1, 375, 376, 377, 1264, 1288, 1373, 1375, 1376/1, 1382, 1370 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Na ww. postanowienie nie służy zażalenie.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 23.10.2017 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 23.10.2017 r., godz. 21.15
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 23.10.2017 r., godz. 21.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2017 r., godz. 21.15Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1040 razy.