Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.8.13.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 05 grudnia 2017 r.
WNGP.6733.8.13.2017.MJ


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam Strony, że w dniu 05 grudnia 2017 r. została wydana Decyzja Nr 15/2017 Wójta Gminy Pomiechówek, znak WNGP.6733.8.12.2017.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnych 258/1, 275/1, 127/1, 375, 376, 377, 1264, 1288, 1304/1, 1373, 1375, 1376/1, 1382, 1370 położonych w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po dokonaniu publicznego ogłoszenia, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje prawo odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 06.12.2017 r., godz. 12.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 06.12.2017 r., godz. 21.36
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 10.12.2017 r., godz. 20.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.12.2017 r., godz. 20.16Artur CiemieniewskiEdycja strony
06.12.2017 r., godz. 21.36Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1250 razy.