Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.5.2.2018.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 26 stycznia 2018 r.
WNGP.6733.5.2.2018.MJ


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam Strony, że w dniu 26 stycznia 2018 r. została wydana Decyzja Nr 1/2018 Wójta Gminy Pomiechówek, znak WNGP.6733.5.1.2018.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków Dębe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków – Zakład Dębe, na terenie części działki o nr ewid. 213/3 w miejscowości Wójtostwo, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po dokonaniu publicznego ogłoszenia, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje prawo odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 30.01.2018 r., godz. 08.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 30.01.2018 r., godz. 19.05
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 30.01.2018 r., godz. 19.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.01.2018 r., godz. 19.05Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1032 razy.