Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji Nr 2/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 2006-01-17


RI - II / 7331 / 55 / 05 / 06


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że dnia 17-01-2006r. dla Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A., Rejon Energetyczny LEGIONOWO, ul. Chopina 5, 05-120 Legionowo, została wydana decyzja Nr 2/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego na działkach o nr ewid. 83, 84, 89, 118, 119/8 we wsi Nowe Orzechowo, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.

(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek)


z up. Wójta Gminy
mgr Bożena Śliwińska
Sekretarz Gminy


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 17.01.2006 r., godz. 14.00
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.01.2006 r., godz. 14.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.01.2006 r., godz. 14.00NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3065 razy.