Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na budowie dwukierunkowej jezdni ( ul. Młodości )
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2006-02-02


RI - II / 7331 / 60 / 05/ 06
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na mój wniosek dla Gminy Pomiechówek wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na budowie dwukierunkowej jezdni o nawierzchni bitumicznej, wydzieleniu i włączeniu do istniejącego odcinka drogi gminnej (ul. Młodości) o nawierzchni asfaltowej fragmentu działek o nr ewid. 299 i 307/5 we wsi Brody-Parcele, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.

(Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Pomiechówek, pokój nr 7, tel. 785-42-90)

Wójt Gminy
mgr Jan Misiun
Gminy


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 02.02.2006 r., godz. 09.28
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.02.2006 r., godz. 09.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.02.2006 r., godz. 09.28NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3006 razy.