Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

AB.6740.604.2017
Nowy Dwór Mazowiecki, 19.10.2018r.
AB.6740.604.2017


OBWIESZCZENIE
STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1474) zawiadamiam, że w dniu 19.10.2018r. zostało wydane postanowienie o błędzie pisarskim do decyzji Nr 525/2018 Starosty Nowodworskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 240522W (ul. Wczasowa) w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i poszerzenia jezdni istniejącej w miejscowościach Pomiechówek i Czarnowo gm. Pomiechówek na działkach ewidencyjnych lub ich częściach:


• pod inwestycję drogową:
obręb 0001 Pomiechówek:
802; 816; 822;
obręb 0008 Czarnowo:
1028/1* (1028/3, 1028/2),

(*działka podlegająca podziałowi - w nawiasach wyszczególniono działki po podziale; pogrubionym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję drogową;);

• podlegających ograniczeniu w korzystaniu przeznaczonych pod przebudowę innych dróg publicznych:

Obręb 0008 Czarnowo:
Dz. nr ewid.: 49/1; 1028/3
Pouczenie:

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, pokój 115, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek. 9-17, wtorek- piątek 8-16 przy czym czwartek jest dniem wewnętrznym bez przyjęć interesantów).


STAROSTA
/-/ Magdalena Biernacka


Wytworzył:Magda Strzelaczak, data: 07.11.2018 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 07.11.2018 r., godz. 21.55
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 07.11.2018 r., godz. 21.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.11.2018 r., godz. 21.57Artur CiemieniewskiEdycja strony
07.11.2018 r., godz. 21.55Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 478 razy.