Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

W sprawie wydania decyzję Nr 3/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków MEWA w Brodach
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2006-02-23


RI – II/7331/9/04/05/06OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) zawiadamia się strony, że na mój wniosek dla Gminy Pomiechówek w dniu 23 lutego 2006r. wydałem decyzję Nr 3/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków MEWA w Brodach przewidzianej do realizacji we wsi Brody na działkach o nr ewid. 78/1, 79/3, 79/4, 80/6, 80/7 oraz we wsi Czarnowo na działkach o nr ewid. 842/1, 765/24, 990/1 położonych w Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się strony, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia, mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją oraz za moim pośrednictwem złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.

(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek.)


Wójt
mgr Jan MisiunWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 23.02.2006 r., godz. 14.06
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.02.2006 r., godz. 14.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.02.2006 r., godz. 14.06NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3025 razy.