Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku po byłej chlorowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz zmianie jego przeznaczenia na budynek warsztatowo-socjalny
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2006-03-02


RI - II / 7331 / 56 / 05 / 06OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Zakład Wodociągu Północnego w dniu 2 marca 2006r. została wydana decyzja nr 4/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku po byłej chlorowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz zmianie jego przeznaczenia na budynek warsztatowo-socjalny na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.

(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek)

Wójt
mgr Jan Misiun
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 02.03.2006 r., godz. 08.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.03.2006 r., godz. 08.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.03.2006 r., godz. 08.43NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2878 razy.